Xe tải Hyundai

Lọc sản phẩm

BẢNG GIÁ XE TẢI HYUNDAI

Tên xe Loại thùng và tải trọng Giá thành
Hyundai New Porter H150 Hyundai H150 thùng bạt 900kg 405.000.000 ₫
Hyundai H150 thùng bạt 1t25 400.000.000 ₫
Hyundai H150 thùng bạt 1t4 400.000.000 ₫
Hyundai H150 thùng lửng 900kg 398.000.000 ₫
Hyundai H150 thùng lửng 1t25 395.000.000 ₫
Hyundai H150 thùng lửng 1t49 395.000.000 ₫
Hyundai H150 thùng kín 950kg 410.000.000 ₫
Hyundai H150 thùng kín 1t2 405.000.000 ₫
Hyundai H150 thùng kín 1t35 405.000.000 ₫
Hyundai New Mighty N250 Hyundai N250 thùng bạt 1t9 510.000.000 ₫
Hyundai N250 thùng bạt 2t4 502.000.000 ₫
Hyundai N250 thùng lửng 1t9 500.000.000 ₫
Hyundai N250 thùng lửng 2t4 595.000.000 ₫
Hyundai N250 thùng kín 1t9 513.000.000 ₫
Hyundai N250 thùng kín 2t4 510.000.000 ₫
Hyundai New Mighty N250SL Hyundai N250sl thùng bạt 1t9 425.000.000 ₫
Hyundai N250SL thùng bạt 2t35 420.000.000 ₫
Hyundai N250SL thùng lửng 1t9 415.000.000 ₫
Hyundai N250SL thùng lửng 2t4 415.000.000 ₫
Hyundai N250SL thùng kín 1.9 tấn 430.000.000 ₫
Hyundai N250SL thùng kín 2.5 tấn 430.000.000 ₫
Hyundai New Mighty 75S Hyundai 75S thùng bạt 3t49 685.000.000 ₫
Hyundai 75S thùng lửng 3.5 tấn 678.000.000 ₫
Hyundai 75S thùng kín 3t4 696.000.000 ₫
Hyundai New Mighty 110S Hyundai 110S thùng bạt 6t9 Liên hệ…
Hyundai 110S thùng kín 6t7 Liên hệ…
Hyundai 110S thùng lửng 7 tấn Liên hệ…
Hyundai New Mighty 110SP Hyundai 110SP thùng bạt 7 tấn 730.000.000 ₫
Hyundai 110SP thùng lửng 7t2 722.000.000 ₫
Hyundai 110SP thùng kín 6t8 736.000.000 ₫
Hyundai New Mighty 110SL Hyundai 110SL thùng bạt 6t8 Liên hệ…
Hyundai 110SL thùng lửng 7.1 tấn Liên hệ…
Hyundai 110SL thùng kín 6t7 Liên hệ…
Hyundai New Mighty 110XL Hyundai 110XL thùng bạt 6t7 795.000.000 ₫
Hyundai 110XL thùng lửng 7 tấn 788.000.000 ₫
Hyundai 110XL thùng kín 6t4 800.000.000 ₫
Hyundai Mighty EX8 GT S1 Hyundai EX8 GT S1 thùng bạt 6t1 Liên hệ…
Hyundai EX8 GT S1 thùng kín 6t2 Liên hệ…
Hyundai EX8 GT S1 thùng lửng 6t3 Liên hệ…
Hyundai Mighty EX8 GT S2 Hyundai Ex8 GT S2 thùng bạt 7t3 715.000.000 ₫
Hyundai Ex8 GT S2 thùng kín 7t2 722.000.000 ₫
Hyundai Ex8 GT s2 thùng lửng 7.5 tấn 710.000.000 ₫
Hyundai Mighty EX8 GTL Hyundai Ex8 GTL thùng bạt 7t3 730.000.000 ₫
Hyundai Ex8 GTL thùng kín 7 tấn 738.000.000 ₫
Hyundai Ex8 GTL thùng lửng 7t4 722.000.000 ₫
Hyundai Mighty Ex8L Hyundai Ex8L thùng bạt 7t3 820.000.000 ₫
Hyundai Ex8L thùng kín 6t9 828.000.000 ₫
Hyundai Ex8L thùng lửng 7.5 tấn 810.000.000 ₫
Hyundai HD240 Hyundai HD240 thùng bạt Liên hệ…
Hyundai HD240 thùng kín Liên hệ…
Hyundai HD240 thùng lửng Liên hệ…
Hyundai HD240 gắn cẩu Liên hệ…
Hyundai HD240 bồn xitec Liên hệ…
Hyundai HD320 Hyundai HD320 thùng bạt Liên hệ…
Hyundai HD320 thùng kín Liên hệ…
Hyundai HD320 thùng lửng Liên hệ…
Hyundai HD320 gắn cẩu Liên hệ…
Hyundai HD320 bồn xitec Liên hệ…
Xem thêm
© Coppyright 2020. xetaichuyendung.com.vn
0.08693 sec| 926.445 kb